Bağımlılık Danışma Merkezleri Performans Değerlendirmesi (BAMPERDE)
KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 

Her merkezin performansı 6 temel alanda değerlendirilir. Her bir alanın alt alanları vardır.  Alt alanların ortalaması, alanın performans düzeyini belirler. Temel alanlar şunlardır.

1-Standartlara uyum düzeyi 
Merkezin belirlenen standartlara ne kadar uyduğu burada belirlenir. Standartlara uyum düzeyinin alt alanları şunlardır:
a. Personel standartları
b. Çalışma düzeni standartları
c. Fiziksel ortam standartları
d. Genel uygulama ilkeleri standartları
e. Psikoterapi uygulamaları standartları
f. Sosyal hizmet uygulamaları standartları
g. Halkla İlişkiler uygulamaları standartları

2-Kapasite kullanım düzeyi
Burada araştırılan soru, merkezin ne kadar aktif çalıştığıdır. Merkezin kapasitesi ne kadar kullanılmaktadır? Bir merkez standartlara uyabilir ama bu standartlar işe dönük hale ne kadar çevrilmiştir? Kapasite kullanım düzeyinin alt alanları şunlardır:
a. Bireysel görüşmeler (sosyal hizmet dışı)
b. Grup çalışmaları
c. Sosyal destek hizmeti
d. Rehabilitasyon amaçlı etkinlikler
e. Tanıtım faaliyetleri
f. Eğitim faaliyetleri
g. İşbirliği çalışmaları

3-Katılım düzeyi
Burada araştırılan soru; merkezin hastaları kuruma ne kadar getirebildiğidir (engagement). Merkez ne kadar kişiyi sistemine katmıştır?

4-Devamlılık düzeyi
Burada araştırılan soru, danışanların programa alınan kişilerin programa ne kadar süre devam ettiği ve program uyum sağlayıp sağlayamadığıdır (retention).

5-Sonuç düzeyi
Yapılan çalışmaların sonucu ne olmuştur? Başarı oranı ne düzeydedir? Ne, ne kadar değişmiştir? Sonuç düzeyinin alt alanları şunlardır:
a. Sonuç alınan etkinlik düzeyi
b. İyileşme düzeyi

6-Danışan memnuniyeti düzeyi
Verilen hizmetten danışanlar ne kadar memnun kalmıştır? Danışanlar yarar gördüklerini düşünüyorlar mı?