AİLE BAĞIMLILIK PROFİL İNDEKSİ (BAPİ-A)

Bağımlılık tedavisinde aile üyelerinin özellikleri, aile işlevi ve onlara yapılacak müdahalenin önceliklerinin belirlenebilmesi, tedavinin etkinliğini de artırır. 

Aile Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ-A); bağımlılıkta aile içi riskleri ve aile üyelerinin ihtiyaçlarını saptayacak, tedavi programının geliştirilmesine yardımcı olabilecek, klinik pratikte kullanılabilecek bir ölçektir. 

Aile Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ-A); bağımlılıkta aile özelliklerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. 10 sorudan oluşur. İki sorunun ters kodlanması gerekmektedir. 

Aile Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ-A) formunu ve hesaplamasını indirmek için tıklayın…

Aile Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ-A) geçerlik ve güvenilirlik araştırmasını indirmek için tıklayın…

Kaynak
Aile Bağımlılık Profil İndeksinin Geliştirilmesi, Geçerlik Ve Güvenilirliği. Kültegin Ögel, Hande Çelikay, Aslı Başabak. Klinik Psikiyatri 2017;20:255-262