BAĞIMLILIK BİLGİSİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (BİLGE)

Bağımlılık Bilgisi Değerlendirme Ölçeği (Bilge); danışanın bağımlılık bilgisini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. 

Bu ölçekle Modüler Bibap uygulamasının etkinliği de değerlendirilmiştir. Uygulamanın kişilerin bilgi ve tutumlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değiştirdiği saptanmıştır.

Bağımlılık Bilgisi Değerlendirme Ölçeğinin formunu indirmek için tıklayın...

Bağımlılık Bilgisi Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik ve güvenilirlik çalışmasını indirmek için tıklayın…

Bağımlılık Bilgisi Değerlendirme Ölçeği ile yapılan etkinlik araştırmasını okumak için tıklayın...

Kaynaklar

Bağımlılık Bilgisi Değerlendirme Ölçeğinin (Bilge) Geliştirilmesi. Tekin, K., Işık, A., Yetkinoglu, D., Ögel, K. Poster Bildirisi, 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, 2018

Bir Psikoeğitim Programı Bağımlılık Bilgilendirme (Bilge)'nin Etkinlik Çalışması. Tuna, Z.O., Tekin, K., Yılmaz, İ., Ögel, K. Poster Bildirisi, 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, KKTC, 2019