BAĞIMLILIK DANIŞMA MERKEZLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ (BAMPERDE)

Bağımlılık Danışma Merkezleri Performans Değerlendirmesi (BAMPERDE), ayaktan hizmet veren bağımlılık danışma ve tedavi merkezlerine özel olarak hazırlanmış, objektif bulgulara dayanarak merkezlerin ve merkezde çalışanların bireysel performansını ölçen bir sistemdir.

Kurumsal performans değerlendirmesi: Bağımlılık alanında çalışan merkezlerin klinik değerlendirmek için geliştirilmiştir. Her merkezin performansı 6 temel alanda değerlendirilir. Her bir alanın alt alanları vardır.  Daha fazla bilgi için tıklayın...

Bireysel performans değerlendirmesi. Bağımlılık merkezinde çalışanların klinik performansının değerlendirilmesini sağlamak geliştirilmiştir. Bireysel BAMPERDE 3 alt alandan oluşmaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayın...

BAMPERDE UYGULAMASI

Uygulama: Değerlendirmenin belli aralıklar ile (3 veya 4 ay gibi) yapılması uygundur. Değerlendirmenin dış gözlemciler tarafından yapılması gereklidir.

Varsayımlar: Her merkezde ihtiyaçların oranı benzer olacaktır. Örneğin boş zamanı değerlendirme gereksinimi olan hasta sayısının merkezler arası farklılık göstermemesi beklenmektedir. Her alt alanın ve alanın birbirleriyle eşit önemde olduğu varsayılmıştır.

Hesaplama: Alt alandaki değerlendirmeler sonuç ve puanlardan oluşmaktadır. Örneğin yapılan grup çalışması sayısı, sonuç bölümüne adet olarak girilir. Ancak yapılan grup çalışması sayısının ne oranda yeterli olduğu puan sistemine yazılır. Böylece yapılan aktivitelerin nicel ve nitel değerlendirilmesi mümkün olmaktadır.
Her alanın değerlendirme puanı kendi içinde yapılır. Alanların puanı alt alanların ağırlıklı ortalama puanının toplamıdır. Toplam puan, her alanın ağırlıklı ortalamasının toplamından oluşmaktadır.

BAMPERDE'NİN ÖZELLİKLERİ

Klinik bir değerlendirmedir: BAMPERDE, aynı zamanda merkezlerin etkililik değerlendirmesini (impact evaluation) yapmayı da mümkün kılmaktadır. Bu nedenle klinik bir değerlendirme aracı olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Günlük pratiğe uygundur: Değerlendirmenin yapılabilmesi için bir araştırma gerektirmez, günlük aktiviteler kayıt edilmesiyle değerlendirme yapılabilir. Performans değerlendirmesinin hızlı ve kolayca yapılabilmesi için, Merkezlerin kayıt sisteminin BAMPERDE’ye uygun hazırlanması gereklidir.

Esnektir: Kurumlar kendilerine özgü değişiklikleri yapabilir. Kendi hedeflerine ve uygulamalarına yönelik uyarlama yapabilirler. Toplam puanda değişiklik olmayacağı için karşılaştırma özelliği devam eder.

Kapsamlıdır: Hem kurumsal hem de bireysel klinik performans değerlendirmesi yapılabilir.  Hizmetin tüm alanları değerlendirme kapsamındadır.
Karşılaştırılabilirdir: Merkezler arası karşılaştırma yapılabilir. Ayrıca izleme değerlendirmesi yapmak ve böylece verilen hizmetin düzeyindeki değişimleri görmek mümkündür.