BAĞIMLILIKTA YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ 

Bağımlılıkta Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği; kişinin yaşam biçimi davranışlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. 

Bu ölçekle Modüler Bibap uygulamasının etkinliği de değerlendirilmiştir. Uygulamanın kişilerin bilgi ve tutumlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değiştirdiği saptanmıştır. 

Bağımlılık Danışmanlığı Matriksinin “yaşamı düzenleme” bileşenini değerlendirilmesi için; Bağımlılıkta Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğinin doldurulması yararlı olacaktır.

Bağımlılıkta Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğinin formunu indirmek için tıklayın...

Bağımlılıkta Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğinin geçerlik ve güvenilirlik çalışması indirmek için tıklayın…

Bağımlılıkta Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği ile yapılan etkinlik araştırmasını okumak için tıklayın...

Kaynaklar
Bağımlılıkta Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği'nin Geliştirilmesi. Kalkan Ö, Bahşi AB, Akbulut B, Ögel K. Poster bildiri. 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2018
Bağımlılıkta Yaşam Biçimini Düzenleme Psikoeğitim Programının Etkinlik Çalışması. Kalkan Ö., Bezek S., Erbil İ., Ögel K. Poster Bildirisi, 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, KKTC, 2019