Bağımlılık Danışma Merkezleri Performans Değerlendirmesi (BAMPERDE)
BİREYSEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Bir bağımlılık merkezinde çalışanların klinik performansının değerlendirilmesini yapmak için Bireysel BAMPERDE geliştirilmiştir. Bireysel BAMPERDE 3 alt alandan oluşmaktadır.

1. Uyum düzeyi
Personelin belirlenen standartlara uyumu burada değerlendirilmektedir. Örneğin standart psikoterapi uygulamalarını uygulayıp uygulamadığı, gerekli değerlendirmeleri yapıp yapmadığı, ekip ile uyum içinde çalışıp çalışmadığı bu alanda değerlendirilir.

2. Çalışma düzeyi
Bu alanda ise yaptığı etkinliklerin nicel değerlendirmesi yapılmaktadır. Örneğin kaç grup çalışması yaptı, kaç bireysel görüşme gerçekleştirdi, kaç ekstra faaliyet yaptı gibi...

3. Başarı düzeyi
Bu alanda ise yaptığı etkinliklerin nitel değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu kişi çalışmıştır ama "yaptığı iş ne kadar başarılı ve yararlıdır?" sorusunun yanıtı aranmaktadır. Örneğin kaç danışanı iyileşmiştir, daha az madde kullanmaktadır, danışanların devamlılık düzeyi nedir gibi...