KUMAR RİSK TARAMA ÖLÇEĞİ (KURT) 

Kumar Risk Tarama Ölçeği (KURT), bahis ve kumar oynama risk düzeyini değerlendiren bir ölçektir. Toplam 10 sorudan oluşur. KURT puanı yüksek bulunan kişilerde, kumar bağımlılığı riski yüksek bulunmuştur.

Açıklayıcı faktör analizinde toplam varyansın %52’unu temsil eden “Kumar oynama davranışı” ve “ekonomik ve sosyal sorunlar” olarak adlandırılan 2 faktör elde edilmiştir.. Faktör yükleri birinci faktör için 0.55 ile 0.77 aralığında ikinci faktör için ise 0.77 ile 0.95 aralığındadır. 

Ölçeğin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0.84 ve alt ölçeklerin alfa katsayıları 0.81 ile 0.88 aralığında bulunmuştur.  Ölçeğin kesme puanı 9,5 iken; kesme noktasında duyarlılığın 0.98 ve özgüllüğün ise 0.87 olduğu görülmüştür. KURT’un South Oaks Kumar Tarama Envanteri toplam puanı ile olan korelasyonuna bakıldığında; istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0.46, p<.05).

Kumar Risk Tarama Ölçeği (KURT) formunu indirmek için tıklayın...

Kumar Risk Tarama Ölçeği (KURT) makalesini indirmek için tıklayın...