MOODİST RELAPS İNDEKSİ (MORİ)

Moodist Relaps İndeksi (MORİ); danışanın relaps risklerini değerlendiren bir ölçektir. 

Toplam 24 sorudan oluşur. Uygulamadan sonra, hangi alanlarda yüksek riskli olduğu (yani kesme noktasının üstünde puan aldığı) kişiyle paylaşılır, geri bildirim verilir. Bu konuda neler yapması gerektiği üstünde tartışılır. 

MORİ ölçeğini indirmek için tıklayın…

MORİ ölçeğinin geçerlik ve güvenlilik çalışması için tıklayın…

Kaynak
Moodist Relaps Indeksi (MORİ) Ölçeğinin  Geliştirilmesi. Ögel K, Guliyev K, Tekin K, Tuna ZO, Özel Z. Poster bildiri. 11. Ulusal Alkol-Madde Bağımlılığı Kongresi, 2017