ÖLÇEKLER

Aşağıdaki birçok ölçeğe www.bibapsoft.com sitesine "misafir" girişi yaparak, online olarak da kullanabilirsiniz. Bazı ölçekleri kullanmak için, Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi almış olmanız gerekmektedir.

Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ)
Bağımlılık şiddetini ölçmek için geliştirilmiş ve yaygın olarak kullanılan bir ölçektir. Bilgi için tıklayın…

Bağımlılık Seyir İndeksi (BASİ)
Bağımlılık seyrini, tedavinin etkinliğini değerlendirmek için geliştirilmiş bir ölçektir. Bilgi için tıklayın…

Moodist Relaps İndeksi (MORİ) 
Relaps nedenlerini saptamak ve alınacak önlemlere yön göstermek için geliştirilmiş bir ölçektir. Bilgi için tıklayın…

Bağımlılıkta Eş Bağımlılık Faktörü (BEŞF) Ölçeği
Alkol-madde kullanım bozukluğu olan bireylerin yakınlarında eş bağımlılığı değerlendiren bir ölçek olarak tasarlanmıştır. Bilgi için tıklayın… (BİBAP web sitesine yönlendirileceksiniz)

Aile Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ-A)
Bağımlılıların ailelerinin özelliklerini saptamak ve buna uygun müdahaleleri belirlemek için tasarlanmış bir ölçektir. Bilgi için tıklayın…

Değişim Evreleri Envanteri (DEVE)
Danışanların değişim döngüsündeki yerini ve değişime hazır olup olmadığını saptamak için kullanılan bir ölçektir. Bilgi için tıklayın… (Motivasyonel Görüşme web sitesine yönlendirileceksiniz)

Kumar Bağımlılığı Risk Tarama Ölçeği (KURT)
Kumar/bahis oynama düzeyini belirleyen ve bağımlılık riskini ölçen bir ölçektir. Bilgi için tıklayın…

BAPİ Risk Tarama Ölçekleri (BAPİRT)
Alkol ve madde kullanıcılarında bağımlılık risk taraması için kullanılan, alkol-madde kullanıcısının risk düzeyini saptamak amacıyla geliştirilmiştir. Alkol ve madde olmak üzere iki ölçekten oluşur. Bağımlı olmayan genel popülasyon araştırmalarında kullanılması önerilir. Bilgi için tıklayın…

Sosyal Risk İndeksi (SORİ)
Bağımlılıkta sosyal sorunları ve sosyal riski tanımlamak ve ölçmek için geliştirilmiştir. Bilgi için tıklayın… 

Bağımlılık Profil İndeksi İnternet Ölçeği (BAPİNT)
Bağımlılık tanımına iyi uyan ve klinik amaçlarla kullanılabilecek internet kullanımını ve bağımlılığını ölçen bir ölçektir.  Kısa ve uzun formu vardır. Bilgi için tıklayın…

Bağımlılık Profil İndeksi Klinik Formu (BAPİ-K)
BAPİ'nin ölçtüğü doğrudan bağımlılıkla ilgili alanların dışında bağımlılığı sürdüren ve bağımlılığa eşlik eden 6 alanın (depresyon, anksiyete, dürtüsellik, öfke kontrol yetersizliği, heyecan arama davranışı, güvenli davranış eksikliği) değerlendirmesini içeren bir ölçektir. Bilgi için tıklayın…

Bağımlılık Bilgisi Değerlendirme Ölçeği (Bilge)
Bireyin bağımlılık bilgi düzeyini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçektir. Bilgi için tıklayın…

Bağımlılıkta Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği
Bireyin, yaşam biçimi davranışlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçektir. Bilgi için tıklayın…

Bağımlılık stigmatizasyon ölçekleri
Madde Bağımlılığı Stigmatizasyon Ölçeği’ni, İnternet Bağımlılığı Stigmatizasyon Ölçeği’ni, Alkol Bağımlılığı Stigmatizasyon Ölçeği’ni, Bağımlılık Tedavisi Tutum Ölçeği’ni görmek için tıklayın…