SOSYAL RİSK İNDEKSİ (SORİ)

Sosyal Çalışma Matriksi, daha çok durumu saptayan ve yol gösteren bir araç olarak planlandığı için niceliksel değerlendirme yapmaktan uzaktır. Bu nedenle söz konusu alanları niceliksel olarak değerlendirebilecek ve değişime duyarlı bir ölçek yaratma gereksinimi olduğuna karar verilmiştir. Bu amaçla Sosyal Risk İndeksi (SORİ) isimli bir ölçek geliştirilmiştir.

SORİ; Ömer Faruk Bozdoğan , Nurdan Tokluoğlu, Gizem Çuhacı, İlker Aktürk, Melike Şimşek ve Kültegin Ögel tarafından geliştirilmiştir.

Sosyal Risk İndeksi sosyal risklerin oluşturduğu 14 başlıktan oluşmaktadır. 

Sosyal Risk İndeksi'ni (SORİ) formunu görmek için tıklayın. Sosyal Risk İndeksi, SORİ’nin hesaplamaları formun sonunda yer almaktadır.

Sosyal Risk İndeksi'nin (SORİ) psikometrik özelliklerini değerlendiren araştırmayı okumak için tıklayın…

Bağımlılıkta Sosyal Hizmeti Uygulamaları isimli kitapta, bu konuda ayrıntılı bilgi verilmiştir. Görmek için tıklayın...